معادل‌گزيني براي برخي اصطلاحات زبان‌شناسي در كتاب Introlinglish

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  چرايي گزينش معادلها: هر معادل طوري بايد گزيده شود كه بتوان با ديدن يا شنيدنش به تعريفي از آن رسيد. معادل‌ها نبايد به آن گونه دور از ذهن باشند كه تنها با از بر كردن آنها بخواهيم آنها را در ذهن جا دهيم.

   

  واكه‌گرداني

  ablaut

   

  وام‌گيري ساختاري

  admixture

   

  سازگاري

  agreement

   

  حد گشايش

  aperture

   

  واكه‌گرداني

  apophony

   

  به‌گزيني

  appropriateness

   

  افزوده اسم

  augmentative

   

  حالت‌بخش

  case assigner

   

  يكسان‌گزينيِ حالت

  case syncretism

   

  حالت‌زدايي

  case-loss

   

  تاگ

  CDA

   

  ابزار روشنگري

  clarification device

   

  پس‌آگاهي روشنگرانه

  clarifying afterthought

   

  پويش پيامي

  communicative dynamism

   

  تكثير

  copying

   

  وجه بايستگي

  deontic modality

   

  خُرده اسم

  diminutive

   

  وجه دانشيك

  epistemic modality

   

  نيك‌گفته

  euphemism

   

  نقض ارادي

  flouting

   

  زبان‌شناسي بزه‌كاوي

  forensic linguistics

   

  بُنْج

  FSP

   

  پژوهشيار

  informant

   

  وارونه‌سازي

  inversion

   

  تحكمي

  jussive

   

  لحن تحكمي

  jussive force

   

  پيش‌چيدمان ردگذار

  left dislocation

   

  كتمان كنش‌گر

  non-attribution of agency

   

  تعريف انتسابي

  ostensive definition

   

  شناور كردن

  permute

   

  پرسمان افلاطون

  Plato's problem

   

  تدارك

  realization

   

  تدارك ديدن

  realize

   

  بازآفريني

  recovering

   

  عنصر ناآشنا

  rheme

   

  پس‌چيدمان ردگذار

  right dislocation

   

  تك‌كنشي

  semelfactive

   

  زبانهاي همزيست

  sprachbund

   

  نابجايي

  suppletion

   

  نابجا

  suppletive

   

  يكسان‌گزيني

  syncretism

   

  يكسان گزيدن

  syncretism

   

  يكسان گزيده

  syncretize

   

  عنصر آشنا

  theme

   

  گنجايش

  valency

   

  واكه‌گرداني

  vowel gradation


  نویسنده : farhad بازدید : 247 تاريخ : يکشنبه 21 مهر 1392 ساعت: 18:24
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها